Καταναλωτές και οικιακοί χρήστες

Consumer and Home Office

Διαθέσιμες δωρεάν υπηρεσίες ανακύκλωσης για τα χρησιμοποιημένα αυθεντικά HP δοχεία μελάνης και γραφίτη

Μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

Small & Medium Business

Παραγγείλετε κουτιά συλλογής online και τις διαθέσιμες υπηρεσίες παραλαβής και ανακύκλωσης για τη χώρα/περιοχή σας

Χρήστες μεγάλων οργανισμών & και δημόσιου τομέα

Enterprise & Public Sector Users

Ανακυκλώστε τα δοχεία σας μαζικά για δωρεάν, διαθέσιμες λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Γιατί να συμμετάσχετε;

Είναι δωρεάν - Το κόστος παραγγελίας του υλικού επιστροφής καλύπτεται από την HP.

Είναι εύκολο - Όλοι οι πόροι που χρειάζεται να ανακυκλώσετε διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.

Είναι δείγμα υπευθυνότητας - Κανένα γνήσιο δοχείο HP που επιστρέφεται μέσω του προγράμματος HP Planet Partners δεν αποστέλλεται σε χωματερές και η HP ποτέ δεν αναπληρώνει ή μεταπωλεί τα δοχεία.

Σημαντικές πληροφορίες

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε την υπηρεσία ανακύκλωσης και επιστροφής HP Planet Partners.

Αυτήν τη στιγμή, ο ιστότοπός μας βρίσκεται υπό κατασκευή. Μπορείτε να συνεχίσετε να παραγγέλνετε την υπηρεσία σας όπως έχετε συνηθίσει. Εντούτοις, η εγγραφή χρήστη και σύνδεση δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση! Εκτιμούμε την κατανόησή σας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ: Friends Life
Η κίνησή μας να χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια αναλώσιμα της HP είναι ένα σημαντικό βήμα στο πρόγραμμα αναλωσίμων μας που στοχεύει στην ενίσχυση της εταιρικής μας δέσμευσης προς το περιβάλλον.

Dawn Dew,
υπεύθυνος συμβάσεων, Friends Life

Προβολή φυλλαδίου PDF 3MB

Αναγνώριση συνεισφοράς στο περιβάλλον

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:   Το πρόγραμμα αυτό προορίζεται για την επιστροφή και ανακύκλωση γνήσιων HP αναλωσίμων εκτύπωσης. Παρακαλούμε μην επιστρέφετε δοχεία εκτύπωσης που δεν είναι της HP, είναι ξαναγεμισμένα ή επανακατασκευασμένα δοχεία εκτύπωσης ή HP δοχεία που επιστρέφονται στα πλαίσια της εγγύησης.