Coronavirus (COVID-19) - Important updates about recycling with us >

Korisnici i kućni uredi

Consumer and Home Office

iskoristite besplatne usluge recikliranja za potrošene originale HP-ove tintne i laserske ispisne uloške

Mali i srednji poslovni korisnici

Small & Medium Business

naručite na internetu kutije za prikupljanje i iskoristite besplatne usluge preuzimanja i recikliranja za vašu lokaciju

Korisnici poduzetničkog i javnog sektora

Enterprise & Public Sector Users

besplatno reciklirajte uloške u velikim kolicinama i iskoristite rješenja prilagodena vašim potrebama

Zašto sudjelovati?

Besplatno je - naručili ste materijale za povrat koje u potpunosti plaća HP.

Jednostavno je - svi resursi potrebni za recikliranje dostupni su na internetu.

Odgovorno ponašanje - Nijedan originalni HP-ov ispisni uložak vraćen putem programa HP Planet Partners nikad se ne šalje na odlagalište otpada, a HP nikada ponovno ne puni niti prodaje ispisne uloške.

Važne informacije

Hvala što koristite službu za povrat i recikliranje HP Planet Partners.

Naša web lokacija se trenutačno preuređuje. I dalje možete naručiti usluge kao što ste i do sada. Ipak, registriranje korisnika i prijavljivanje trenutno nisu na raspolaganju.

Ispričavamo se zbog neugodnosti! Cijenimo vaše razumijevanje.

Iskustva Korisnika: Friends Life
Naša odluka o upotrebi isključivo originalnih HP-ovih potrošnih materijala važan je korak u našem programu potrošnih materijala čiji je cilj ojačati našu korporativnu predanost zaštiti okoliša.

Dawn Dew,
voditelj klijenata, Friends Life

Pregledaj brošuru PDF 3MB

Briga za okoliš

VAŽNO:  HP Planet Partners - program povrata LaserJet i tintnih ispisnih uložaka dostupan je samo korisnicima koji upotrebljavaju originalne HP ispisne uloške na način koji je za to predviđen. Molimo da ne upotrebljavate program povrata i reciklaže za potrošni materijal s greškom. Potrošni materijal s greškom koji je pod garancijom kako je navedeno u jamstvenom listu za određeni proizvod, potrebno je zamijeniti kod ovlaštenog prodavača ili u servisnom centru. Proizvod koji ste greškom poslali na reciklažu ne možemo vam vratiti.