Coronavirus (COVID-19) - Important updates about recycling with us >

Kancelarija za klijente i matična kancelarija

Consumer and Home Office

iskoristite besplatne usluge recikliranja za korišcene HP originalne toner kertridže i kertridže sa mastilom

Mala srednja preduzeća

Small & Medium Business

poručite kutije za prikupljanje i iskoristite usluge besplatnog prikupljanja i recikliranja sa vaših lokacija

Korisnici poslovnog i javnog sektora

Enterprise & Public Sector Users

besplatno reciklirajte veliki broj svojih kertridža i iskoristite rešenja prilagođena vašim potrebama

Zašto učestvovati?

Besplatno je - HP u potpunosti plaća naručeni materijal za vraćanje.

Jednostavno je - Svi resursi koji su vam potrebni za recikliranje dostupni su na mreži.

Odgovorno je - Nijedan originalni HP kertridž vraćen putem programa HP Planet Partners ne ide na deponije, a HP nikada ne vrši ponovno punjenje ili ponovnu prodaju kertridža.

Važne informacije

Hvala vam što korisite uslugu za vraćanje i recikliranje HP Planet Partners.

Trenutno menjamo izgled našeg veb sajta. I dalje možete da naručite uslugu kao što ste to do sada činili. Međutim, registrovanje i prijavljivanje korisnika trenutno nije dostupno.

Izvinjavamo se zbog nastale neugodnosti! Hvala vam na razumevanju.

Korisničko Iskustvo: Friends Life
Prelazak na korišćenje isključivo originalnog HP pribora predstavlja važan korak u našem programu za pribor čiji je cilj da pojača našu poslovnu privrženost životnoj sredini.

Dawn Dew,
menadžer za ugovore, Friends Life

Prikaz brošure PDF 3MB

Firme koje pružaju usluge štampe
Print Service Providers
Odgovorno upravljanje

Jednostavan programa vraćanja preduzeća HP pruža komercijalnim štamparima i njihovim klijentima mogućnost vraćanja natpisa i zastava velikih formata posle upotrebe.

Priznanje za zaštitu životne sredine

VAŽNO:  HP Planet Partners – program za vraćanje i recikliranje HP LaserJet i inkjet kertridža za štampače dostupan je samo za krajnje korisnike koji su koristili originalne HP kertridže na način koji odgovara njihovoj nameni. Nemojte koristiti HP program za vraćanje i recikliranje za oštećen potrošni materijal. Oštećen potrošni materijal koji je i dalje pod garancijom, kao što je opisano u posebnoj izjavi o garanciji za HP potrošni materijal, trebalo bi da se zameni kod ovlašćenog prodavca ili centra za usluge. Iskorišćeni potrošni materijal koji se nenamerno pošalje u HP program za vraćanje i recikliranje nije moguće vratiti.