Coronavirus (COVID-19) - Important updates about recycling with us >
Velg tjenestealternativ

HP tilbyr ulike tjenestealternativer for kunder som vil returnere brukte kassetter og patroner til gjenvinning.

Retur av én skriverkassett

En tjeneste med levering på postkontoret som er rettet mot lavvolumkunder som ønsker å returnere opptil 10 HP-tonerkassetter og/eller opptil 50 HP-blekkpatroner. Avhengig av typen kassett/patron, tilbyr denne tjenesten mulighet til å bestille eller skrive ut frankert returmateriale gratis. Pakk inn og sett etiketten på pakken, og lever den på nærmeste postkontor.

Print postage-paid return label

Skriv ut frankert returetikett
(HP-tonerkassett eller -trommelsett)

Order postage-paid return envelope

Bestill frankert returkonvolutt
(HP Inkjet-blekkpatron)

Masseretur

En massereturtjeneste som er rettet mot høyvolumkunder som ønsker å returnere mellom 15 og 300 HP-tonerkassetter og/eller mellom 100 og 2000 blekkpatroner.
Bare bestill opptil 10 LaserJet1- eller opptil 10 Inkjet-innsamlingsesker2. Innsamlingseskene leveres til deg gratis.
Fyll disse eskene med brukte kassetter/patroner, og be om henting av eskene når de er fulle – også gratis.

Order Box Delivery

Bestill levering av eske
Veg dette alternativet hvis

  • du IKKE HAR BRUKT ordningen før og vil bestille din første innsamlingseske for HP-kassetter eller -patroner.
  • du er EKSISTERENDE kunde og vil bestille flere innsamlingsesker for HP-kassetter eller -patroner.
Order Box Collection

Bestill henting av eske

Veg dette alternativet hvis

  • du er EKSISTERENDE KUNDE som har HP-innsamlingsesker ferdigpakket med brukte HP-kassetter eller -patroner, og du ønsker at disse skal bli hentet3.
Order Box Collection + Delivery

Bestill henting av eske + levering

Veg dette alternativet hvis

  • du er EKSISTERENDE KUNDE som har HP-innsamlingsesker ferdigpakket med brukte HP-kassetter eller -patroner, og du ønsker at disse skal bli hentet. Samtidig vil du bestille levering av flere innsamlingsesker4.

1 Innsamlingsesker for HP LaserJet-kassetter har plass til mellom 15 og 30 kassetter, avhengig av eskestørrelsen. Tilgjengeligheten av de ulike eskestørrelsene kan variere etter land.
2 Innsamlingsesker for HP-blekkpatroner har plass til mellom 100 og 200 blekkpatroner, avhengig av eskestørrelsen. Tilgjengeligheten av de ulike eskestørrelsene kan variere etter land.
3 Hentingen av eskene kan finne sted så tidlig som neste virkedag etter den opprinnelige bestillingsdatoen.
4Vær oppmerksom på at levering og henting av esker ikke utføres samtidig eller av samme budfirma. Henting av esker kan finne sted så tidlig som neste virkedag etter den opprinnelige bestillingsdatoen, mens leveringer vanligvis tar lenger tid. Ikke bestill både henting og levering av en innsamlingseske hvis du ennå ikke har noen HP-innsamlingseske å pakke kassettene eller patronene i. I slike tilfeller må du bestille en eske først. Når du har mottatt HP-innsamlingsesken og pakket kassettene eller patronene, kan du bestille henting av esken.

Viktig informasjon

Takk for at du bruker HP Planet Partners retur og resirkuleringstjeneste.

For tiden blir nettstedet vårt oppgradert. Du kan fortsatt bestille din tjeneste som du er vant til. Likevel er brukerregistreringen og påloggingen midlertidig ikke tilgjengelig.

Vi beklager ubeleiligheten! Vi setter pris på din forståelse.

Relatert tjeneste
HP Recycling Home Office

gratis gjenvinningstjeneste for brukte originale HP-blekkpatroner og -tonerkassetter

HP Recycling Small Business

bestill samlingsesker på nettet, og få gratis henting og gjenvinningstjenester hvor du befinner deg

HP Recycling Public Sector

gjenvinn patroner og kassetter samlet, gratis, med løsninger tilpasset dine behov